DOÇEV-DOĞA VE ÇEVRE VAKFI

Abalıoğlu Holding, toplumsal ve sosyal sorumluluk bilinci doğrultusunda, doğal dengeyi ve çevresel değerleri nesiller boyu korumak, geliştirmek vizyonu ile DOÇEV-Doğa ve Çevre Vakfı’nın kuruluşuna önderlik etmiştir.

DOÇEV;

Ormanlar kuruyor, parklar, koruluklar oluşturuyor, okul, hastane, küçük sanayi siteleri, belde ve köy korulukları gibi kamusal alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda yaklaşık 430.000 fidanı toprakla buluşturdu.

Doğal dengenin korunmasına katkı sağlamak amacıyla ağaçlıklı alanlara kuş yuvaları asıyor.

“Kâğıdını ver ağacın olsun” sloganı ile 1999-2010 yılları arasında yaklaşık 5.500 ton atık kâğıt topladı. Elde edilen kazanımla “DOÇEV - Atık Kâğıt Ormanı”nı kurdu.

Topladığı atıklardan; kitap, ansiklopedi, dergi gibi yeniden okunabilir yayınları bir kültür değeri olarak tasnif edip, cezaevlerine, okullara, köy okuma odalarına ulaştırıyor.

Kullanılmış pilleri toplayıp çevresel zararlarını önlüyor. 2015 yılı sonu itibariyle yaklaşık 33,1 ton kullanılmış pil topladı.

Çağımızın kirleticisi elektronik atıkların geri kazanımını sağlıyor. 2015 yılı sonu itibariyle 61 ton elektronik atık topladı.

Başta gençler olmak üzere toplumun her kesimini bilgilendirmek amacıyla okullarda, işyerlerinde, kurumlarda çevre eğitimleri düzenliyor, öğrencilerle doğa ve çevre gezileri gerçekleştiriyor.

Kullanımı birçok ülkede yasaklanan naylon poşet yerine “bez torba” kullanılması için örnek uygulamalar yapıyor, bu alanda yasal düzenlemelerin bir an önce gerçekleşmesini arzuluyor.

Büyük Menderes Havzası’na önem veriyor. Bu havzanın yeniden kazanımı için 2006 yılında TÜSİAD işbirliği ile akademisyenlerin ve uzmanların katıldığı bir sunum düzenleyerek, çözüm önerileri sundu. Havzanın bir bölümünde gerçekleştirdiği “Zirai İlaç Ambalajları ve Atıklarının Toplanması Projesi” ile Havzadaki tarımsal kirliliği önlenmesine katkı sağladı.

DOÇEV’in çevre eğitim ve uygulama projeleri Dünya Bankası, AB, İngiltere Büyükelçiliği, REC-Türkiye, DEFRA-İngiltere gibi uluslararası kurumların çevre fonları tarafından desteklendi.

DOÇEV, her türlü desteği doğa ve çevre adına şükranla karşılıyor, toplumdan aldığı güçle “yarattığımız çöplükte boğulmadan, son ağaç kesilmeden, son nehir kurumadan” çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmayı hedefliyor.

Detaylı bilgi içinwww.docev.org.tr